Išskirtinės suknelės iš aukštos kokybės audinių.

Išskirtinės suknelės iš aukštos kokybės audinių.

Privatumo politika

MB „Istilius“ (juridinio asmens kodas 304042640; adresas korespondencijai – K. Griniaus g. 2 B, Kaunas, LT48396 ) (toliau – „Istilius“) yra interneto parduotuvės

„www.onedress.lt“ duomenų valdytoja. „Istilius“ rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir

tvarkomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje 
 • Užsakymo pateikimo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome, juos nedelsiant atnaujinti.
 • „Istilius“ gerbia Jūsų teisę į privatumą. Mums pateikiama informacija (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pasirinkto mokėjimo tipas ir kt.) yra tvarkoma tam, kad būtų apdorotas Jūsų prekių užsakymas, išspręsti klausimai, susiję su prekių pateikimu ar pristatymu, bei būtų vykdomi kiti sutartiniai ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti įpareigojimai.
 • Užsakyti prekes galite ir nesiregistruodami svetainėje, tačiau užsiregistravus, apsiperkama greičiau ir patogiau.
 • Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui) gali būti naudojami tik gavus Jūsų sutikimą (sutikimo galite ir neduoti). Šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo el. pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba užsakymo formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti „www.onedress.lt“ naujienlaiškius. Jūs visada turėsite galimybę šį sutikimą atšaukti, sekdami nurodymus naujienlaiškyje.
 • Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.
 1. Pasirinkimo laisvė
  • Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti duomenų valdytojui.
  • Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.onedress.lt svetainės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ar kitos komercinės informacijos.
 2. Saugumas

3.1. MB “Istilius” imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisėsaktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

 1. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

4.1. MB “Istilius” neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

 1. Informacija nepilnamečiams

5.1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo.

 1. 6. Jūsų teisės

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

6.2. Šios teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją. Jei dėl šio privatumo politikos aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@onedress.lt.

 1. Taisyklių keitimas

7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami internetoparduotuvėje. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo politikos pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

 1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

OneDress