Išskirtinės suknelės iš aukštos kokybės audinių.

Išskirtinės suknelės iš aukštos kokybės audinių.

ES projektai


Projekto „E. komercijos modelis COVID-19“ ONE DRESS e-parduotuvės integracija su kitomis įmonės išteklių sistemomis

MB “Istilius” nuo 2022 m. vasario mėn. 21 d. įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą Išteklių valdymo sistemų integravimas į produktų elektroninės prekybos platformą” (Nr. S-13.1.1-LVPA-K-860-01-0208), projekto metu bus įgyvendintos e-parduotuvės integracijos su kitomis įmonės išteklių sistemomis, siekiant optimizuoti įmonės el. prekybos procesą skaitmeninimo pagalba.

Projekto tikslas – Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu bus įgyvendintos e-parduotuvės integracijos su kitomis įmonės išteklių sistemomis, siekiant optimizuoti įmonės el. prekybos procesą skaitmeninimo pagalba. Įdiegtas sprendimas sąlygos tiek efektyvų el. pardavimo proceso, tiek optimalų įmonės resursų valdyma, ko pasekoje augs įmonės pajamos.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė – 13 949,00 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama  10 461,75 Eur.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-21
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-06-30

OneDress